Natuurlijk ga ik vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met mij op.

Over Flexiterrier.com

Josina Steenbeek / CaniBalance, Flexiterrier
Buys Ballotstraat 15
1782 HJ DEN HELDER
Telefoonnummer (zakelijk): +31 6 187 735 24
Website: www.flexiterrier.com
E-mailadres: info[at]flexiterrier.com
KvK-nummer: 53596765
Btw-identificatienummer: NL002072116B55

Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerk ik

 1. Voor – en Achternaam
 2. Adres
 3. Woonplaats
 4. E-mailadres
 5. Telefoonnummer
 6. Klantnummer
 7. Inloggegevens

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?
Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen omdat je een bestelling in mijn webshop hebt geplaatst of omdat jij een afspraak hebt gemaakt voor een voedingsadvies.

Doeleinden

Om deze redenen verwerk ik de persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven. 

Account
Heb je een account aangemaakt in mijn webshop om vaker bij mij te kunnen bestellen, dan blijft dit account bestaan zolang jij wilt. Je kunt zelf je account opheffen. Maak je geen gebruik meer van je account, dan verwijder ik dat 8 jaar na je laatste bestelling. 

Facturatie
Als je bij mij een bestelling hebt geplaatst of een afspraak hebt gemaakt voor een voedingsadvies, verwerk ik jouw gegevens om je bestelling naar je op te kunnen sturen en een goede factuur op te kunnen maken. Ik bewaar offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens
Ik deel jouw gegevens met de volgende derden, waaronder mijn verwerkers:

 • Hosting van mijn website
 • Boekhoudsoftware
 • Nieuwsbriefdienst
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten

Jouw rechten

Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@flexiterrier.com 

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen. 

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking. 

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten. 

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan. 

Toestemming intrekken
Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. 

Klachten
Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. 

Social media
Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via sociale media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

 • Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]
 • Instagram: [https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl]

Google Analytics
Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De gegevens die hiermee verkregen worden zijn geanonimiseerd. 

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. 

Links
Op mijn website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.